Cykl życia produktu ulega skróceniu, a zadaniem organizacji jest wprowadzanie ciągłych innowacji. Istnieje potrzeba optymalizacji R&D, ale jednocześnie potrzebna jest nowa metodyka zarządzania rosnącymi kosztami. Rynki wyłaniające się stają się ważnym czynnikiem, niemniej jednak znaczna liczba produktów musi być ulokowana, a ich koszty zredukowane.

CAL International dysponuje specjalistyczną wiedzą w zakresie:

• Projektów VA/VE (analiza wartości i inżynieria wartości)
• Programów zmniejszania kosztów
• Analizy konkurencji
• Optymalizacji projektu
• Optymalizacji produkcji

VA/VE jest innowacyjnym i skutecznym sposobem na zredukowanie kosztów wytworzenia produktu przy jednoczesnym poprawianiu relacji z kluczowymi dostawcami oraz podnoszeniu jakości produktu. Ulepszenia mogą być realizowane wewnętrznie w organizacji, jak i zewnętrznie w ramach współpracy z dostawcami, co pozwala na ogólną redukcję kosztów przy zachowaniu rentowności.

 

Współpraca z CAL International pomoże Ci zmienić podejście do redukcji kosztów produktu, a także sposób, w jaki postrzegasz swoją bazę dostawców oraz zapewni znakomite rezultaty. CAL International pozwoli Ci spojrzeć na Twoje produkty oraz łańcuch dostaw z zupełnie innej perspektywy, co pozwoli na:

• Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek
• Zmniejszenie kosztów produkcji pojedynczego detalu oraz całkowitego kosztu montażu
• Poprawę wydajności operacyjnej
• Podniesienie jakości produktu, projektów oraz relacji z dostawcami
• Zmniejszenie kosztów produkcji
• Poprawę relacji między klientami a dostawcami
• Uniknięcie dodatkowych kosztów w kolejnych programach
• Zmniejszenie zróżnicowania produktów
• Utrzymanie bieżącej funkcjonalności przy zachowaniu niskich kosztów
• Podniesienie marż
• Podniesienie funkcjonalności
• Wdrożenie technologii

CAL International identyfikuje i eliminuje obszary wysokich kosztów oraz poprawia rentowność produktu poprzez tworzenie alternatywnych rozwiązań, które pełnią wymaganą funkcję przy mniejszych kosztach ogólnych.