CAL International dostarcza pakiet niezbędnych danych oraz zapewnia przetwarzanie i analizę danych pierwszej klasy w celu dostarczenia rzeczywistej wartości niezależnie od Twoich wymagań. Jesteśmy głęboko przekonani, że dane dotyczące obciążeń drogowych są czymś znacznie więcej niż zbiorem danych. Struktura, kontrola, istotność, skuteczna realizacja i rozumienie danych ma kluczowe znaczenie. Ważne jest, by użytkownicy danych potrafili w precyzyjny sposób je wykorzystać. Szerokie spektrum analizy danych może zostać podjęte w celu przetworzenia rozległego zestawu danych w zwięzłą informację umożliwiającą podejmowanie racjonalnych decyzji w trakcie realizacji projektu.

• Zarządzanie RLD dla całego pojazdu i systemu
• Test w ośrodku badawczym – definicja i korelacja cyklu
• Procesy następujące po przetworzeniu i zarządzanie danymi, w tym analiza wytrzymałości
• Definicja przypadku obciążenia na platformie testowej
• Analiza przypadku obciążenia – definicja i korelacja
• Pojedyncze wnioski i korelacja w czasie rzeczywistym, przyśpieszone formaty syntetyczne
• Analiza danych klientów oraz ich przegląd