Nasi inżynierowie, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w różnych sektorach rynku, doskonale rozumieją proces CAE, począwszy od informacji wejściowych oraz definicji po identyfikację problemu i zaproponowanie jego rozwiązania.

W CAL International jesteśmy przekonani, że pełne zrozumienie wymagań jest kluczem do udanego ukończenia każdej czynności związanej z CAE. Każdy dobry analityk zgodzi się ze stwierdzeniem, że CAE jest jedynie narzędziem, a wprowadzenie nieprawidłowych danych skutkuje nieprawidłowymi wynikami i błędnymi decyzjami inżynierskimi. Dlatego poświęcamy czas naszym klientom, by w pełni zrozumieć oczekiwane przez nich informacje wyjściowe wytworzone przez program CAE, zapewniając tym samym dostarczenie prawidłowych wyników.

Korzystając głównie z Hyperworks i Ansys, inżynierowie CAE w CAL International mogą dostarczyć wyniki analityczne, które umożliwiają klientom zrozumienie realizacji prac rozwojowych nad ich produktami w wymiarze inżynieryjnym.

  • Metoda elementów skończonych (FEA)
  • Analiza kolumn i naczyń
  • Analiza statyczna / analiza dynamiczna
  • Analiza strukturalna
  • Obliczeniowa dynamika płynów (CFD)
  • Analiza Mould Flow
  • Optymalizacja projektu
  • Analiza wykrywania kolizji
  • Symulacja procesu