Dobry produkt ma swój początek we wspaniałym pomyśle. Nasi inżynierowie produktu posiadają doświadczenie we wprowadzaniu na rynek wielu produktów, które powstały z prostego rysunku. Przyjmując kluczową rolę w ciągu trwania całego procesu aż do powstania w pełni wyposażonego produktu produkowanego na masową skalę, nasi inżynierowie produktu ściśle współpracują z grupą inżynieryjną.

Jak w przypadku wszystkich aspektów naszej działalności, diabeł tkwi w szczegółach. Poświęcamy czas naszym klientom, aby w pełni zrozumieć potrzeby oraz wymagania dotyczące produktu. Jest to kluczowe w opracowywaniu pomysłu, który ma realną szansę na powodzenie i całkowicie odpowiada potrzebom rynkowym oraz założeniom produktu.

Podczas realizacji każdego pomysłu przywiązujemy wagę do standardowych procesów produkcji. Robimy to po to, by produkt był jak najbardziej zbliżony do wstępnego pomysłu podczas przechodzenia przez kolejne etapy rozwoju inżynieryjnego, którego efektem jest końcowy produkt.

  • Koncepcje wstępne – rysunki kreskowe tylko dla wstępnych propozycji
  • Przeniesienie rysunków kreskowych do 3D
  • Wstępny rendering 3D oraz rozwój modeli 3D CAD
  • Modelowanie i rendering 3D / 2D CAD
  • Ocena istniejącego produktu
  • Projektowanie i realizacja prac rozwojowych nad produktem
  • Szybkie wykonywanie prototypów
  • Analiza inżynieryjna
  • Wytworzenie, montaż, testy oraz określenie charakterystyki