W CAL International posiadamy szczegółowe doświadczenie dotyczące własności oraz zarządzania atrybutami pojazdu, zarówno jeśli chodzi o cały pojazd, jak i jego układ lub część.

Własność pełnego pojazdu i platformy

  • Własność atrybutu, akceptacja prac inżynieryjnych
  • Ustawienia, zarządzanie i prace rozwojowe nad wszystkimi atrybutami i wymogami dotyczącymi pojazdu
  • Wskazówki dotyczące projektu i programu uwzględniające właścicieli układów i części w odniesieniu do wymogów atrybutowych

Własność części i systemu

  • Własność i wsparcie dla funkcji projektu inżynieryjnego w odniesieniu do dostarczenia atrybutu