CAL International posiada zespół do opracowywania projektów dla przemysłu naftowego i gazowego, który może poszczycić się łącznie ponad stuletnim doświadczeniem w realizacji projektów dla jednych z najbardziej rozpoznawalnych firm w tej branży. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami oraz partnerami w produkcji dostosowując prace inżynieryjne do odpowiednich standardów, aby mieć pewność, że tworzona przez nas struktura spełni oczekiwania i potrzeby naszych klientów.

CAL International oferuje kompleksowe wsparcie na każdym kroku od momentu powstania projektu do jego wdrożenia. Wszystkie nasze projekty spełniają odpowiednie standardy, spodziewany wynik końcowy oraz oczekiwania naszych klientów. Nasz zespół inżynierii strukturalnej posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w przemyśle naftowym i gazowym nad różnorodnymi strukturami, takimi jak:

• Ogólny układ platformy w 3D
• Projekt pełnej struktury
• Projektowanie skrzyń do transportu drogą morską oraz produkcji
• Projektowanie planu obciążenia oraz urządzeń dźwigowych
• Rozmieszczenie układu napędowego i projektowanie urządzeń sprzęgających

CAL International oferuje również swoje wsparcie na etapie składania ofert i wniosków w przypadku każdego projektu, a także posiada umiejętności w zakresie:

• Wprowadzania nowego produktu i programu prac rozwojowych
• Oceny projektu
• Weryfikacji projektu
• Reverse Engineering’u
• CFD/FEA
• Konsultacji inżynieryjnych
• Dokumentacji projektowej i pakietów wsparcia